Vacatures

Vacatures

Laatste update: 01-01-2017

Enthousiaste train(st)er voor meisjes-recreatiegroepen
>5 jaar
   
Waar  Turnvereniging HT'35 - Helmond 
Tijden  Zaterdag 09:00-10:30 en 10:30-12:00
Accommodatie  Carolus Gymzaal Brandevoort
Wanneer  z.s.m.
Vergoeding Ja
Docent/trainer (in opleiding) Freerunnen
Waar  Turnvereniging HT'35 - Helmond
Tijden  Maandag 17:00-18:00u
(in overleg eventueel andere mogelijkheden) 
Accommodatie  Westwijzer 
Wanneer  z.s.m. 
Vergoeding Ja

 

Enthousiaste train(st)ers voor acro groep
Recreatief niveau
Waar  Turnvereniging HT'35 - Helmond 
Tijden 

Zaterdag 10:30-13:00
(in overleg eventueel andere mogelijkheden) 
Accommodatie  Turncentrum Helmond (Rakthof) 
Wanneer  Vanaf september 2016 
Vergoeding Ja

 

Enthousiaste train(st)er voor jongens-recreatiegroep
>8 jaar
   
Waar  Turnvereniging HT'35 - Helmond 
Tijden  Dinsdagavond 19:45-20:45u 
Accommodatie  Gymzaal Odulfusschool Mierlo-Hout
Wanneer  z.s.m.
Vergoeding Ja

 

Enthousiaste assistent voor jongens-recreatiegroep
6-7 jaar
   
Waar  Turnvereniging HT'35 - Helmond 
Tijden  Dinsdagavond 18:45-19:45u 
Accommodatie  Gymzaal Odulfusschool Mierlo-Hout
Wanneer  z.s.m.

 

Assistent secretaris
Taken:
• Behandelen in/uitgaande post;
• Archivering
• Contacten ereleden
• Contacten/contracten zalen
• Representatie (geboorte/overlijden/huwelijk enz.)
• Voorbereiden bestuurs-/leden vergaderingen
• Vergader/bijeenkomsten algemeen
• Aanwezigheid activiteiten
• Opstellen HT nieuwtjes
• Recepties
• Bijhouden jubilarissen lijst
• Ledenlijsten/presentielijsten bijhouden/controleren
• Notuleren bestuursvergaderingen
• Overige administratieve taken

Algemeen coördinator Leiding / Groepen
Taken:
• Contactpersoon van leiding (alle groepen)
• Begeleiden van leiding (o.a. opleiden / bijscholing)
• Contactpersoon voor stagiaires (opleidingscentrum)
• Contactpersoon voor externe partijen (zoals JIBB…)
• Leidingbijeenkomsten organiseren
• Aantrekken nieuwe leiding
• Leidinggesprekken/functioneren


Beheer(der) accommodaties

Taken:
• Contacten verhuurders zalen
• Onderhouden zalen (TC) / materialen in de zalen
• Aanschaf/vervangen nieuwe materialen (contact met J&F)

Diverse activiteiten/taken
Vrijwilligers voor diverse activiteiten (o.a. speeltuinmiddag, wedstrijden);
Taken o.a. wedstrijdtafel, verzorgen van catering enz.
Je komt op een oproeplijst te staan

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met 

Henny van Heijster (Secretaris), tel. 0492-532487
secretariaat@ht35.nl

Miranda Vissers (Contactpersoon Activiteitencommissie), tel. 0610682590
ac@ht35.nl