Nieuws

Turnvereniging HT’35 Helmond benoemt twee ereleden

Ereleden Ine Monique
Afgelopen jaar (2016) is afscheid genomen van twee bestuursleden, die lange tijd deel uit maakten van het bestuur en vele jaren mooie dingen hebben gedaan voor de turnvereniging.
Binnen HT’35 hebben we het beleid dat speciale mensen ook speciale aandacht verdienen. Dinsdagavond 4 april zijn zij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in het zonnetje gezet en is onze waardering uitgesproken door hen als erelid van HT’35 te benoemen.
Ine Zijderveld:
Vanaf 1975 is Ine bestuurslid geweest, waarin zij jarenlang het wedstrijdsecretariaat verzorgt heeft en de organisatie van het turnkamp (destijds alleen voor de wedstrijdgroepen) en de PR voor haar rekening nam. Ine heeft veelal op de achtergrond gewerkt en was inzetbaar voor allerlei hand- en spandiensten. Binnen het bestuur had zij een kritische noot en kon zij op een heldere manier haar visie naar voren brengen. Ruim 40 jaar heeft Ine zich ingezet voor HT’35 en dit wordt nu gewaardeerd met het erelidmaatschap.
Monique van Ekert:
In 1977 is Monique lid geworden in de kleutergroep en doorgestroomd tot een zeer verdienstelijke wedstrijdturnster. Al op jonge leeftijd ging Monique mee lesgeven en de 1e jong-talent-groep stond onder haar hoede vanaf 1987 tot de geboorte van Martijn in 2000. Een vijftal jaren heeft Monique haar tijd aan haar gezin gegeven. Maar toen Martijn en Anne bij de kleuters kwamen turnen, is Monique in 2005 in het bestuur gekomen, waarin ze allerlei taken aanpakte en veel werk verzette (o.a. een aantal jaren de PR). In 2010 heeft Monique de voorzittersfunctie op zich genomen, die zij op een uitstekende manier heeft vervuld.
Ruim 35 jaar heeft Monique zich ingezet voor HT’35 en dit wordt nu gewaardeerd met het erelidmaatschap.

Bestuur Turnvereniging HT’35