Inschrijfformulier HT'35

Inschrijven is mogelijk na het volgen van 1 of 2 proeflessen. Door de train(st)er is aangegeven dat starten mogelijk is.
Vul hiervoor onderstaand formulier in.
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen*.

Voor- en achternaam kind
Invalid Input
Invalid Input
Postcode + Woonplaats:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Mogen foto's gemaakt en eventueel gepubliceerd worden op de website, promotiemateriaal en/of kranten

Invalid Input

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Heeft u tijd, zin en interesse om een bepaalde taak in bestuur, commissie of leiding op u te nemen?
Alle hulp is welkom.

Invalid Input
Invalid Input

Heeft u of kent u een bedrijf dat onze vereniging mogelijk wil sponsoren?
(Wij nemen dan contact met u op)

Invalid Input

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging ** aan Turnvereniging HT'35 om per KWARTAAL de contributie af te schrijven van

Voor- en achternaam kind
Invalid Input

De actuele contributiebedragen vindt u op onze website.
Contributie kan alleen per half jaar bij de ledenadministratie opgezegd worden, voor 15 juni of 15 december.

Invalid Input
Eénmaal klikken is voldoende, het kan even duren voordat het formulier verstuurd wordt.

*) Zie het privacy beleid volgens AVG op de website www.ht35.nl – vereniging – contributie
**) Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turnvereniging HT’35 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Turnvereniging HT’35 , incassantnr.: NL28ZZZ402358790000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Wat houdt SEPA in? - InformerOnline Boekhouden Wiki