Inschrijfformulier HT'35

Inschrijven is mogelijk na het volgen van 1-2 proeflessen. Door de train(st)er is aangegeven dat starten mogelijk is.
Vul onderstaand formulier volledig in. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers (mede) te ondertekenen*.

Vervolgens ontvangt u direct een kopie van de ingevulde gegevens (mogelijk bij de ongewenste mail?) en later van de ledenadministratie een bevestiging per email.

Gegevens ledenadmininstratie:
Anneke Leenders
E-mail: ledenadministratie@ht35.nl

Voor- en achternaam kind
Invalid Input
Woonadres & huisnummer:
Invalid Input
Evt. een tweede telefoonnummer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Mogen er foto’s gemaakt en gepubliceerd worden op de website, promotiemateriaal en/of kranten?

Invalid Input

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Heeft u tijd, zin en interesse om een bepaalde taak in bestuur, commissie of leiding op u te nemen?
Alle hulp is welkom.

Invalid Input
Invalid Input

Heeft u of kent u een bedrijf dat onze vereniging mogelijk wil sponsoren?   
(Wij nemen dan contact met u op)

Invalid Input

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging **) aan Turnvereniging H.T.’35 om per KWARTAAL de contributie af te schrijven van

Banknummer (IBAN)
Ten name van

De actuele contributiebedragen vindt u op onze website: www.ht35.nl
Contributie kan alleen per half jaar bij de ledenadministratie opgezegd worden, VOOR 15 juni of 15 december.
Indien betaling verloopt via Stichting Leergeld, neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@ht35.nl  


Ik geef toestemming aan Turnvereniging HT'35 Helmond om de contributie via automatische incasso van mijn rekening af te schrijven.
Ik verklaar ook 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met onderstaande reglementen.

Invalid Input

EENMAAL klikken op onderstaande knop is voldoende, het kan even duren voordat het formulier verstuurd wordt. Even geduld dus!

Direct na inschrijving wordt een kopie van alle gegevens gestuurd. Mocht je deze kopie niet hebben ontvangen, kijk dan even bij de ongewenste mail.
Met name Hotmail / Outlook plaatst onze emails bij de spam.

*) Zie het privacy beleid volgens AVG op de website www.ht35.nl – vereniging – contributie
**) Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turnvereniging HT’35 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Turnvereniging HT’35 , incassantnr.: NL28ZZZ402358790000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.