Nieuws

Zomer-trainingen voor zaterdaggroepen in gymzaal Odulfus (’t Hart van ’t Hout) aan Slegerstraat in Mierlo-Hout

Vanwege de Corona-periode is besloten om de trainingen in de zomervakantie voort te blijven zetten.
Dit verloopt voor de recreatiegroepen volgens het normale lesrooster, behalve voor de groepen die normaliter op zaterdag trainen in de Carolus / Vendelier / Westwijzer.
Van zaterdag 11 juli t/m zaterdag 22 augustus zullen de lessen volgens onderstaand schema doorgaan, mits er voldoende kinderen aanwezig zijn..

Wij verzoeken u daarom om uw kind wekelijks tijdig aan of af te melden bij de betreffende leiding.
Als de les vanwege onvoldoende deelname niet doorgaat, dan krijgt u hier bericht van via de leiding.

Lesrooster zomer2020 zaterdaggroepen
De bestaande regels blijven gelden: thuis de sportkleding aantrekken, handen wassen en thuis naar het toilet gaan. 
Ouders mogen niet binnen in de zaal, maar moeten buiten wachten.