Vrijwilligerspenning Anneke Leenders

Vrijwilligerspenning voor Anneke Leenders
Publicatiedatum: 19-11-2018

penning 19 11 730x436
Anneke Leenders heeft zondag 18 november de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond gekregen voor haar belangeloze inzet gedurende vele jaren voor Turnvereniging HT ’35. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Harrie van Dijk.
Anneke is al ruim 25 jaar actief als vrijwilliger bij Turnvereniging HT’35. Als jong meisje is zij lid geworden van de turnvereniging. Nadat zij vanwege een blessure met het actieve turnen gestopt was, is zij in 1992 weer lid geworden en begonnen als assistent-leidster. In 1995 bestond de vereniging 60 jaar. Anneke Leenders was lid van de jubileumcommissie. Door deze activiteit werden haar organisatorische en bestuurlijke talenten ontdekt. Vanaf 1995 heeft ze een bestuursfunctie. Haar betrokkenheid bij de vereniging blijkt onder andere uit de grote inbreng die zij had bij het realiseren van het turncentrum. Naast haar bestuursactiviteiten staat zij altijd klaar voor het verrichten van de nodige hand- en spandiensten.
De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om aan mevrouw J.L.W.M. Leenders-van Moorsel de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.