Primeur van buiten sporten voor de fitnessgroepen

Primeur van buiten sporten voor de fitnessgroepen
Publicatiedatum: 16-05-2020

Binnenkort gaan de lessen weer opstarten, wel met aangepaste lesprogramma’s buiten.
U krijgt hier nog bericht van via de eigen leiding.

fitnessNa de toestemming/vergunning van de gemeente om met onze vereniging buiten te gaan sporten op de buitenterreinen van het Turncentrum en op het schoolplein van Odulfus, is direct gestart door de fitnessgroepen.
Zij hebben geen materiaal nodig en zijn dus direct in actie gekomen na het toestemmingsbericht.
Op het schoolplein van Odulfus was woensdagavond nagenoeg de gehele groep aanwezig om weer samen, op 1,5 m afstand, te sporten.
Trainsters en leden waren allen enthousiast om op deze manier toch samen te kunnen sporten. Ondanks het enigszins koude weer kon met gepaste kleding het lesprogramma afgewerkt worden.
Donderdagavond was de beurt aan de 2e fitnessgroep op dezelfde locatie, die ook enthousiast zijn begonnen.

Na deze succesvolle start is ook het buitenterrein van de Rakthof gereed om buiten te starten voor de wedstrijd/plusgroepen.
Met een aangepast lesrooster zullen die groepen vanaf komende week ook weer samen buiten gaan sporten, hoewel zij zich zullen moeten beperken tot voorbereidingsoefeningen zonder toestellen.
Als dit naar wens verloopt, zullen daarna ook buiten-trainingen worden opgezet voor alle andere (recreatie)-groepen op het schoolplein van Odulfus.