Skip to main content

Jubilarissen gehuldigd

Jubilarissen gehuldigd: Ine Zijderveld en Rita van Hoof
Publicatiedatum: 01-05-2023

Jubilarissen Ine Rita
Zoals de naam van turnvereniging HT'35 al verraadt, staat de 90ste verjaardag (2025), al voor de deur. Begrijpelijk dat zo'n oude vereniging regelmatig jubilea te vieren heeft. Dit keer waren Rita van Hoof en Ine Zijderveld aan de beurt.

Rita werd als peuter van drie door mama in 1963 naar de gymzaal gebracht en is, nu als erelid, nog steeds van de partij: 60 jaar lid. Als tiener was zij een belangrijk lid van de nieuw opgerichte wedstrijdgroep, een groep die vele prijzen bij elkaar turnde. Al tijdens haar actieve turnperiode begon Rita als trainster en ook in die tijd waren er echte pubers. Rita werd zelf moeder en had een baan gevonden bij de ING, ideaal voor het penningmeesterschap. Tientallen jaren vervulde ze deze verantwoordelijke functie bij de steeds groter wordende vereniging. Tenslotte kwam haar afscheid als bestuurslid en voor de geleverde prestaties werd ze beloond met het erelidmaatschap.

Na de voor HT'35 donkere zestiger jaren, vonden een aantal jongeren elkaar en zetten de schouders onder de wat ingezakte turnvereniging. Samen met de weinige, nog overgebleven oude bestuursleden, wisten ze de club weer uit het slob te trekken. Een van die nieuwe bestuursleden, was Ine Zijderveld.
Tijdens de heropbouw van de vereniging vervulde ze velerlei functies. Ze bezocht vergaderingen en recepties als vertegenwoordiger van de club, maar stond vooral heel dicht bij de turngroepen. Ze organiseerde de kampactiviteiten, zorgde er voor eten en drinken, zorgde voor schone pakjes en trainingspakken, was vaste "teller” bij uit en thuiswedstrijden, enz. Ine was moeder en docent Engels van “het Carolus". Ook zij was tientallen (50) jaren een vaste kracht in het bestuur en werd bij het afscheid eveneens benoemd tot erelid.

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen maand werden beide jubilarissen door de nieuwbenoemde bestuursleden: Wienke Schiks en Sanne van der Vleuten in de bloemetjes gezet.

  • Last updated on .